Skip to content

問答開示

【上供下度︰種種壇城莊嚴及妙供,皆為自心莊嚴之表徵】


智敏慧華上師教育基金會

2024/05/21

問︰精舍布置壇城,用萬年青、舍利塔、元寶等,其涵義為何?

師︰萬年青,表法脈萬年長青,普被有情;元寶,表弘法具足資財,眾生無有匱乏;供佛像,即佛長住於此,法流源源加持,令弟子常學佛陀因地修持及大悲度生,乃至圓證無上菩提;經藏為法舍利,舍利塔則供碎身舍利,藉供法舍利及碎身舍利為外緣,以引發佛弟子之真實舍利,以開、示、悟、入佛之知見。

又佛像之裝臟供品︰供五金、五寶,感富饒,亦表體性如金剛,不動不壞;五藥,令眾生除惑,健康無病;供五穀,感五穀豐盛,果德圓滿;五香,令修持功德之香,遍於法界;供密咒,即諸佛真身常住。凡此種種壇城莊嚴及妙供,皆為自心莊嚴之表徵,亦為成就無上菩提之緣起;更明法界中一切身、口、意之作業,皆為「種如是因,得如是果」——彰顯因果定律為十方三世不移之準則。

總之,藉佛之種種莊嚴為緣起,以顯發佛弟子本具之法、報、化三身為究竟。如《法華經》中所說︰「若人於塔廟,寶像及畫像,以華香旛蓋,敬心而供養……若人散亂心,入於塔廟中,一稱『南無佛』,皆已成佛道。」

恭錄自 諾那.華藏精舍出版《華藏世界》第23期〈八十年中秋關閉圓滿問答〉