Skip to content

善書

自殺以後的真相


作者:紅葉居士

出版社:金剛贈經會

出版日期:2006 年 5 月 15 日 初版

下載eBook
DOCXPDF

本書徵引繁富,深入顯出,蓋多依據自殺垂死獲救者之自述,與夫歐美科學家之著作,故皆信而有徵,語無虛誕。讀之,可使意志薄弱者,明憭自殺後精神之痛苦,不致再趨于自殺之一途。本書民國廿一年出版於上海,一年間重版至六次,每次皆在萬冊以上。其後競相翻印,共達二三十萬冊。內容之佳,銷路之廣,實所罕見。
學人以自殺之風,今甚于昔,乃參校眾本,重印問世。夫瞋恚為障道之門,天地以好生為德。人身難得,既死不能復生。因忿捐軀,後世轉增業障。所望讀此書者,念父母生我劬勞,未可毀傷。臨岐知悔,猛省回頭。既或塵緣巳厭,尚有三寶可依,大可藉此色身,作一番自度度人事業,方不愧大丈夫立身本願。學人校印是書,意即在斯。涕泣以道,尚請三思。